• Moderne werkplek gemeente Eindhoven

  Vinden, verbinden en faciliteren van de juiste medewerkers en informatie. Slimme samenwerking. Bijdrage aan organisatieontwikkeling. Verhoging productiviteit. Office365 met Sharepoint als basisplatform. Projectleiding fase 1 intranet en collaboratie.

  <a href=http://www.newgovernment.nl/#>Moderne werkplek gemeente Eindhoven</a>
 • Online dienstverlening Maastricht

  Bestuursopdracht dienstverlening: alle geschikte producten digitaal voor 2018. Organisatiebrede operatie. Ontwikkelen, gebruiken en meten. New Government organiseert processen en stuurt implementatieteam aan.

  <a href=http://www.newgovernment.nl/#>Online dienstverlening Maastricht</a>
 • Implementatie iBurgerzaken gemeente Rheden

  Vernieuwing burgerzakenapplicatie. Binnen 3 maanden alle processen implementeren. Werkprocessen volgens het principe van zaakgericht werken. Efficiënte bedrijfsvoering door intelligentie en actualiteit van proces en informatie.

  <a href=http://www.newgovernment.nl/#>Implementatie iBurgerzaken gemeente Rheden</a>
 • Betere dienstverlening in Heerlen

  In 3 maanden tijd 40 processen uitgebreid met digitale dienstverlening! Van procesanalyse tot functionele beschrijving, inrichting en instructie van medewerkers. Door eigen medewerkers van Heerlen. Met ondersteuning van onze projectleider en consultant van Exxellence.

  <a href=http://www.newgovernment.nl/#>Betere dienstverlening in Heerlen</a>
 • Klantgerichte informatie Apeldoorn

  De klant centraal, focus op dienstverlening! Geen apart digitaal loket, maar hoofdfunctie van Apeldoorn.nl en van het KCS. Prominente zoekfunctie. Alleen relevante info met halvering van content.  Interactieve toetsing bij burgerpanel en KCC-medewerkers.

  <a href=http://www.newgovernment.nl/#>Klantgerichte informatie Apeldoorn</a>
 • Echt Achterhoek…?!

  Natuurlijk zijn we er trots op dat gemeenten in het westen en zuiden ons weten te vinden. Wél vinden we het jammer dat onze kennis en ervaring (nog) niet in de Achterhoek wordt gebruikt. Dat is volgens ons niet 'Echt Achterhoek'... Bel of mail, en daag ons uit om uw overheidsdiensten te verbeteren!

  <a href=http://www.newgovernment.nl/#>Echt Achterhoek…?!</a>

WAT WE DOEN EN LEUK VINDEN!

Organiseren en implementeren van overheidsdiensten

ZAAKGERICHT WERKEN

Kanaalonafhankelijke dienstverlening. De zaak centraal. Wij zorgen in samenwerking met proceseigenaren voor procesherontwerp. Alle informatie op één plek bij elkaar. En bewaking van doorlooptijden. Ook helpen wij u met de inrichting van uw zaaksysteem om proces en techniek bij elkaar te brengen. Als projectleider of consultant.

Operatie BRP

Operatie BRP vraagt om vooraf na te denken over (de)centraal gegevensbeheer, zaakgericht werken, regionale samenwerking, binnengemeentelijke leveringen en aangehaakte gegevens. Begin nu al met het loskoppelen van het bijhouden, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens. Wij helpen de invoering behapbaar te maken!

PROCESOPTIMALISATIE

Processen efficiënter en klantgerichter. Vergroten zelfredzaamheid van burgers. Integrale aanpak bijvoorbeeld op de zorgbehoefte van klanten. Wij helpen u de processen en diensten te optimaliseren. Door het wegnemen van verspillingen en knelpunten. Optimaliseren samenwerking tussen front- en backoffice. Slimme inkoop in de markt.

KLANTCONTACT

Beantwoording van klantvragen. Wij helpen u met het organiseren van de informatievoorziening. En het inregelen van de registratie van klantcontacten en terugbelnotities. Samen met de frontoffice organiseren wij de intake van (aan)vragen en het informeren over behandelstatus. Ook helpen wij u met de inrichting van uw klantcontactsysteem (KCS).

ONLINE ZAKEN DOEN

De burger wil online zaken doen met de overheid. Aanvragen en meldingen doorgeven. Wij ontwerpen samen met proceseigenaren e-formulieren. En we (laten) bouwen ze in uw formulierentool. Wij helpen u ook met de inrichting van uw digitale loket en website. Zodat de klant de afhandeling kan volgen. En inzage heeft in zijn persoonsgegevens.

Ervaring met beleidsvelden

In de loop van de jaren heeft New Government ervaring opgedaan met het organiseren en implementeren van dienstverlening op het gebied van belastingen, bouwen en wonen, burgerzaken, horeca en evenementen, milieu en afval, onderwijs, verkeer en vervoer, werk en inkomen, zorg en welzijn.

WAAROM NEW GOVERNMENT?

Werkende overheidsdiensten, daar gaan we voor! Geen vage plannen of ideeën.
Maar diensten die gebruikt kunnen worden door klanten en zijn ingebed in uw organisatie.
Dat doen we door te werken op het snijvlak van organisatie, processen, klanten en (ICT)voorzieningen.

Plan concreet

WIJ LEGGEN VERBINDINGEN
Een nieuw project, en nu? Het einddoel is vaak helder. Maar waar moeten we beginnen? Welke keuzes zijn er? Wat is de samenhang? Wij maken uw plan concreet.

Op tijd

WIJ GAAN VOOR HET RESULTAAT
Bereiken van het eindresultaat. Daar halen we alles voor uit de kast! No-nonsense met scherpte, focus én plezier. En leerzaam voor u. Dat vinden wij belangrijk.

Samenwerken

WIJ ZIJN STUREND
Wie moet wat wanneer doen om de resultaten te behalen? Wat is daarvoor nodig? En wat zijn de afhankelijkheden? Wij zorgen ervoor dat iedereen op tijd aan het werk kan.

Wie zijn er al door New Government geholpen?

We zijn er trots op dat 3.821.588 inwoners de verbeterde dienstverlening kunnen krijgen van overheden die wij al geholpen hebben!

Wie al geholpen